Giá từ 100.000đ

Xe 4 chỗ

  • Tối đa 4 khách hàng
  • 1 Va li vừa + 1 túi xách
Giá từ 120.000đ

Xe 7 chỗ

  • Tối đa 7 khách hàng
  • 3 Va li vừa + 1 túi xách
Giá: Liên hệ

Xe 16 chỗ

  • 16 Hành khách
  • 6 Va li vừa + 1 túi xách
Giá: Liên hệ

Xe 29 chỗ

  • 29 Hành khách
  • Liên hệ để biết thêm chi tiết
Giá: Liên hệ

Xe 50 chỗ

  • 50 Hành khách
  • Liên hệ để biết thêm chi tiết