1.
Chi tiết
2.
Loại xe
3.
Thanh toán
4.
Hoàn tất

Phương Thức Đặt Đặt Xe Online

Xe Hợp Đồng Giá Rẻ cung cấp 3 phương thức đặt xe nhằm thuận tiện cho những nhu cầu khác nhau của khách hàng.


Giá chuyến xe được tính dựa vào khoảng cách giữa điển đón và điểm đến của khách hàng với cước phí chỉ từ 12.000đ/km cho tuyến đường dưới 200km, 10.000đ/km cho tuyến đường hơn 200km.

 • Nhập điểm đón
 • Nhập điểm đến
 • Chọn phương thức (Một chiều hoặc Hai chiều)
 • Chọn ngày đón
 • Chọn thời gian đón

Giá chuyến xe được tính dựa vào thời gian khách hàng chọn, thời gian đi và thời gian về không vượt quá số giờ mà khách hàng đã chọn.

 • Nhập điểm đón
 • Chọn thời lượng (tối thiểu là 4h và tối đa là 12h)
 • Chọn ngày đón
 • Chọn thời gian đón

Giá chuyến xe được tính dựa vào thời gian khách hàng chọn, thời gian đi và thời gian về không vượt quá số giờ mà khách hàng đã chọn.

 • Chọn tuyến đường
 • Chọn ngày đón