Người dùng di động, vui lòng vuốt sang trái / phải để xem giá

Xe 4 chổ

Xe 7 chổ

Xe 16 chổ

Xe 29 chổ

Xe 50 chổ

Theo khoảng cách Giá chỉ từ 12k

10.000đ / KM+ 100.000đ mở cửa xe

11.000đ / KM+ 100.000đ mở cửa xe

15.000đ / KM+ 100.000đ mở cửa xe

16.000đ / KM+ 100.000đ mở cửa xe

30.000đ / KM+ 100.000đ mở cửa xe

Theo giờ < 100KM đi trong ngày

150.000đ / Giờ+ hợp đồng từ 4h trở lên

200.000đ / Giờ+ hợp đồng từ 4h trở lên

200.000đ / Giờ+ hợp đồng từ 4h trở lên

200.000đ / Giờ+ hợp đồng từ 4h trở lên

300.000đ / Giờ+ hợp đồng từ 4h trở lên

Đường dài Giá giảm sau 200km

8.000đ / KM+ khoảng cách > 200km

8.000đ / KM+ khoảng cách > 200km

10.000đ / KM+ khoảng cách > 200km

12.000đ / KM+ khoảng cách > 200km

20.000đ / KM+ khoảng cách > 200km

Đặt xe ngay hôm nay và tận hưởng chuyến đi tiếp theo của bạn thật sang trọng

Đặt Xe Ngay